1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کامیار

انتخاب نام دختر و پسر

کامیار

معنی اسم کامیار

کامیار اسم پسرانه است، معنی کامیار: ۱- (در قدیم) (به مجاز) کامیاب، ( کامیاب، ۲- (در حالت قیدی) با شادی و با خوشحالی؛ ۳- (اَعلام) امیر کمال‌الدین ابن اسحاق، قاضی ارزنجان یکی از بزرگان امرای علاءالدوله کیقباد سلجوقی [متوفی ۶۳۵ قمری] مردی فقیه، سخنگو و حکیم مشرب و از شاگردان شیخ شهاب‌الدین سهروردی.

ریشه اسم کامیار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست