1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کاوه

انتخاب نام دختر و پسر

کاوه

معنی اسم کاوه

کاوه اسم پسرانه است، معنی کاوه: (= گاودرفش)، ۱- عَلَم و رایَت گاو؛ ۲- (اَعلام) نام شخصیتِ اساطیری شاهنامه و آهنگری ایرانی که روزبانان ضحاک هفده پسر او را کشته و قصد داشتند آخرین فرزند او را نیز قربانی ماران دوش ضحاک سازند، کاوه دادخواهان به مجلس ضحاک در آمد و خروشید او با قیام خود مردم را گرد آورد تا به نزد فریدون رفتند و او را به شاهی برگزیدند.

ریشه اسم کاوه

اسم فارسی

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست