1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کسری
معنی اسم کسری (کسرا)

کسری (کسرا) اسم پسرانه است، معنی کسری (کسرا): (معرب از فارسیِ خسرو)؛ (اَعلام) عنوان هر یک از پادشاهان ساسانی. + ( خسرو.

ریشه اسم کسری (کسرا)

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست