1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کنعان

انتخاب نام دختر و پسر

کنعان

معنی اسم کنعان

کنعان اسم پسرانه است، معنی کنعان: (عبری) ۱- طبق تورات کنعان به معنی «حلیم و بردبار» است؛ ۲- (اَعلام) ۱) سرزمینی در میان رود اردن، دریای مدیترانه و بحرالمیت، مطابق فلسطین قدیم؛ ۲) نام چهارمین پسر حام.

ریشه اسم کنعان

اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست