1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کوشان

انتخاب نام دختر و پسر

کوشان

معنی اسم کوشان

کوشان اسم پسرانه است، معنی کوشان: (از کوش (کوشیدن) + ان (پسوند صفت فاعلی))، ۱- (= کوشا)،   کوشا؛ ۲- (اَعلام) نام قوم و سرزمینی.

ریشه اسم کوشان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست