1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کوهیار

انتخاب نام دختر و پسر

کوهیار

معنی اسم کوهیار

کوهیار اسم پسرانه است، معنی کوهیار: (در شاهنامه) از دلاوران ایرانی که در لشکرکشی کیخسرو به توران و نبرد بزرگ کیخسرو با افراسیاب شرکت داشت. [بنابر بعضی از نسخه  های شاهنامه «کوشیار» به جای «کوهیار» آمده است].

ریشه اسم کوهیار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست