1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کیسان

انتخاب نام دختر و پسر

کیسان

معنی اسم کیسان

کیسان اسم پسرانه است، معنی کیسان: (کی+ سان (پسوند شباهت))، ۱- همانند کی، مثل کی؛ ۲- (به مجاز) از بزرگان، پادشاهان و سروران.

ریشه اسم کیسان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست