1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. گیو

انتخاب نام دختر و پسر

گیو

معنی اسم گیو

گیو اسم پسرانه است، معنی گیو: (اَعلام) (در شاهنامه) یکی از پهلوانان داستانی ایرانی پسر گودرز، داماد رستم و پدر بیژن. برای آوردن کیخسرو به توران رفت. در پایان کار کیخسرو از جملهی همراهان او بود، که در برف ناپدید شدند.

ریشه اسم گیو

اسم فارسی

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست