1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. یسنا

انتخاب نام دختر و پسر

یسنا

معنی اسم یسنا

یسنا اسم دخترانه است، معنی یسنا: (اوستایی) هم ریشه با یشت، در لغت به معنی پرستش، ستایش، نماز، جشن و در اصطلاح نام یکی از بخش‌های پنجگانهی اوستا و مهمترین آنهاست.

ریشه اسم یسنا

اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست