1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. یونا

انتخاب نام دختر و پسر

یونا

معنی اسم یونا

یونا اسم پسرانه است، معنی یونا: (عبری) ۱- به معنی «خداوند میدهد»؛ ۲- (اَعلام) نام دیگر حضرتِ یونس(ع). [صاحب قاموس کتاب مقدس در ذیل مدخل یونس گفته است لفظ یونا به معنی کبوتر است]. یونس.

ریشه اسم یونا

اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست