انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ج

جانان

معنی اسم جانان جانان اسم دخترانه است، معنی جانان: ۱- معشوق، محبوب؛ ۲- خوب؛ ۳- زیباروی ریشه اسم جانان اسم…
بیش تر بخوانید

جلاله

معنی اسم جلاله جلاله اسم دخترانه است، معنی جلاله: (عربی) (مؤنث جلال)، جلال ریشه اسم جلاله اسم عربی
بیش تر بخوانید

جلوه

معنی اسم جلوه جلوه اسم دخترانه است، معنی جلوه: (عربی) نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی،…
بیش تر بخوانید

جلیله

معنی اسم جلیله جلیله اسم دخترانه است، معنی جلیله: (عربی) (مؤنث جلیل)، جلیل. ۱- و ۲ ریشه اسم جلیله اسم…
بیش تر بخوانید

جمانه

معنی اسم جمانه جمانه اسم دخترانه است، معنی جمانه:   (عربی) ۱- یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ ۲- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

جمیله

معنی اسم جمیله جمیله اسم دخترانه است، معنی جمیله: (عربی) ۱- (مؤنث جمیل)، جمیل؛ ۲- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان…
بیش تر بخوانید

جنان

معنی اسم جنان جنان اسم دخترانه است، معنی جنان: (عربی) ۱- بهشت؛ ۲- باغ‌ها؛ ۳- (اَعلام) نام یکی از زنان…
بیش تر بخوانید

جنت

معنی اسم جنت جنت اسم دخترانه است، معنی جنت: (عربی) بهشت، فردوس ریشه اسم جنت اسم عربی
بیش تر بخوانید

جان افروز

معنی اسم جان افروز جان افروز اسم دخترانه است، معنی جان افروز: (به مجاز) آسایش بخش روان ریشه اسم جان…
بیش تر بخوانید

جوانه

معنی اسم جوانه جوانه اسم دخترانه است، معنی جوانه: ۱- تازه، نو؛ ۲- (به مجاز) جوان. ریشه اسم جوانه اسم…
بیش تر بخوانید

جواهر

معنی اسم جواهر جواهر اسم دخترانه است، معنی جواهر: ۱- هر یک از سنگهای گران‌بها مانند یاقوت و زمرد؛ ۲-(به…
بیش تر بخوانید

جهان

معنی اسم جهان جهان اسم دخترانه است، معنی جهان: ۱- کیهان، عالم، گیتی، دنیا؛ ۲- (به مجاز) ۱) فرهنگ؛ ۲)…
بیش تر بخوانید

جهان آرا

معنی اسم جهان آرا جهان آرا اسم دخترانه است، معنی جهان آرا: (در قدیم) ۱- زیبا کننده، زینت بخش و…
بیش تر بخوانید

جهان تاب

معنی اسم جهان تاب جهان تاب اسم دخترانه است، معنی جهان تاب: آنچه به جهان نور و روشنایی میدهد، عالم‌تاب،…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up