انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ذ

ذُریه

معنی اسم ذُریه ذُریه اسم دخترانه است، معنی ذُریه: (عربی) فرزندان، فرزند، نسل. ریشه اسم ذُریه اسم عربی
بیش تر بخوانید

ذاکره

معنی اسم ذاکره ذاکره اسم دخترانه است، معنی ذاکره: (عربی) (در قدیم) ذاکر،   ذاکر. ریشه اسم ذاکره اسم عربی
بیش تر بخوانید

ذکیه

معنی اسم ذکیه ذکیه اسم دخترانه است، معنی ذکیه: (عربی) (مؤنث ذکیّ) به معنای تیز هوش و با هوش، زن…
بیش تر بخوانید

ذلفا

معنی اسم ذلفا ذلفا اسم دخترانه است، معنی ذلفا: (عربی) ۱- دختر سفید روی؛ ۲- (اَعلام) شاعره معاصر خلفای عباسی،…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up