انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ش

شایسته

معنی اسم شایسته شایسته اسم دخترانه است، معنی شایسته: (صفت فاعلی از شایستن)، ۱- دارای ویژگی مطلوب، مناسب، سزاوار و…
بیش تر بخوانید

شاینا

معنی اسم شاینا شاینا اسم دخترانه است، معنی شاینا: شاهدانه. ریشه اسم شاینا اسم فارسی
بیش تر بخوانید

شب بو

معنی اسم شب بو شب بو اسم دخترانه است، معنی شب بو: ۱- (در گیاهی) گلی معطر و زینتی در…
بیش تر بخوانید

شباهنگ

معنی اسم شباهنگ شباهنگ اسم دخترانه است، معنی شباهنگ: (= شب آهنگ) ۱- (در قدیم) (در نجوم) شِعرای یمانی، ستارهی…
بیش تر بخوانید

شبلا

معنی اسم شبلا شبلا اسم دخترانه است، معنی شبلا: نام نهری در سیستان و بلوچستان که از دریاچهی هامون به…
بیش تر بخوانید

شبنم

معنی اسم شبنم شبنم اسم دخترانه است، معنی شبنم: (در علوم زمین) رطوبت هوا که مخصوصاً هنگام شب، در مجاورت…
بیش تر بخوانید

شبیب

معنی اسم شبیب شبیب اسم دخترانه است، معنی شبیب: (عربی) ۱- با ارزش و جوانمرد؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام یکی…
بیش تر بخوانید

شراره

معنی اسم شراره شراره اسم دخترانه است، معنی شراره: (عربی) ۱- شرار، پاره‌ای از آتش که به هوای پرد، جرقه،…
بیش تر بخوانید

شرافت

معنی اسم شرافت شرافت اسم دخترانه است، معنی شرافت: (عربی) ۱- حالتی در شخص که او را از ارتکاب رذایل…
بیش تر بخوانید

شرف

معنی اسم شرف شرف اسم دخترانه است، معنی شرف: (عربی) ۱- حرمت و اعتباری که از رعایت کردن ارزش‌های اخلاقی…
بیش تر بخوانید

شریعت

معنی اسم شریعت شریعت اسم دخترانه است، معنی شریعت: (عربی) ۱- شرع؛ ۲- (در قدیم) طریقه، روش؛ ۳- (در اصطلاح)…
بیش تر بخوانید

شریعه

معنی اسم شریعه شریعه اسم دخترانه است، معنی شریعه: (عربی) ۱- شریعت،   شریعت؛ ۲- (در قدیم) محل در آمدن…
بیش تر بخوانید

شریفه

معنی اسم شریفه شریفه اسم دخترانه است، معنی شریفه: (عربی) (مؤنث شریف)، ( شریف. ریشه اسم شریفه اسم عربی
بیش تر بخوانید

شعله

معنی اسم شعله شعله اسم دخترانه است، معنی شعله: (عربی) زبانهی آتش، بخش گرم و نورانی آتش. ریشه اسم شعله…
بیش تر بخوانید

شفا

معنی اسم شفا شفا اسم دخترانه است، معنی شفا: (عربی) ۱- بهبود، بهبود یافتن از بیماری؛ ۲- (در اصطلاح عرفانی)…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست