انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ط

طاووس

معنی اسم طاووس طاووس اسم دخترانه است، معنی طاووس: (معرب از آرامی) ۱- پرنده‌ای از خانوادهی کبک که پرهای رنگارنگ…
بیش تر بخوانید

طاهره

معنی اسم طاهره طاهره اسم دخترانه است، معنی طاهره: (عربی) ۱- (مؤنث طاهر)، زن پاک از پلیدی و عیوب. +…
بیش تر بخوانید

طهورا

معنی اسم طهورا طهورا اسم دخترانه است، معنی طهورا: (عربی) ۱- از واژه‌های قرآنی (و انزلنا من السماء ماء طهورا)…
بیش تر بخوانید

طراوت

معنی اسم طراوت طراوت اسم دخترانه است، معنی طراوت: (عربی) ۱- تر و تازگی؛ ۲-(در قدیم) (به مجاز) سامان و…
بیش تر بخوانید

طوبی

معنی اسم طوبی طوبی اسم دخترانه است، معنی طوبی: (معرب از عبری) ۱- خیر، شادی، سعادت، بهشت؛ ۲- درختی در…
بیش تر بخوانید

طوعه

معنی اسم طوعه طوعه اسم دخترانه است، معنی طوعه: (عربی) ۱- اطاعت، فرمانبری؛ ۲- (اَعلام) نام زنی که مسلم ابن…
بیش تر بخوانید

طریفه

معنی اسم طریفه طریفه اسم دخترانه است، معنی طریفه: (عربی) (مؤنث طریف) (در قدیم) نو، تازه). ریشه اسم طریفه اسم…
بیش تر بخوانید

طلا

معنی اسم طلا طلا اسم دخترانه است، معنی طلا: (عربی) ۱- زر، فلزی زرد رنگ و قیمتی؛ ۲- (در گفتگو)…
بیش تر بخوانید

طلایه

معنی اسم طلایه طلایه اسم دخترانه است، معنی طلایه: (عربی) (به مجاز) نشانه یا جلوهی نخستین از هر چیز که…
بیش تر بخوانید

طلعت

معنی اسم طلعت طلعت اسم دخترانه است، معنی طلعت: (عربی) (در قدیم) چهره، روی. ریشه اسم طلعت اسم عربی
بیش تر بخوانید

طلوع

معنی اسم طلوع طلوع اسم دخترانه است، معنی طلوع: (عربی) ۱- دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن؛ ۲- (به…
بیش تر بخوانید

طلیعه

معنی اسم طلیعه طلیعه اسم دخترانه است، معنی طلیعه: (عربی) (به مجاز)، طلایه. ( طلایه. ریشه اسم طلیعه اسم عربی
بیش تر بخوانید

طناز

معنی اسم طناز طناز اسم دخترانه است، معنی طناز: (عربی) ۱- ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات…
بیش تر بخوانید

طنین

معنی اسم طنین طنین اسم دخترانه است، معنی طنین: (عربی) ۱- انعکاس صوت، پژواک؛ ۲- حالتی از صدا که دارای…
بیش تر بخوانید

طیبه

معنی اسم طیبه طیبه اسم دخترانه است، معنی طیبه: (عربی) (مؤنث طیب)، ی طیب. پاک، مطهر، پاکیزه ریشه اسم طیبه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up