انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ه

هاجر

معنی اسم هاجر هاجر اسم دخترانه است، معنی هاجر: (عبری) ۱- به معنی «فرار»؛ ۲- (اَعلام) همسر دوم حضرت ابراهیم…
بیش تر بخوانید

هاله

معنی اسم هاله هاله اسم دخترانه است، معنی هاله: ۱- (در نجوم) حلقهی نورانی سفید یا رنگی که گاهی گِردِ…
بیش تر بخوانید

هانا

معنی اسم هانا هانا اسم دخترانه است، معنی هانا: (کردی) ۱- زنهار، دادخواهی؛ ۲- امید؛ ۳- بینایی؛ ۴- خواهش. ریشه…
بیش تر بخوانید

هانیا

معنی اسم هانیا هانیا اسم دخترانه است، معنی هانیا: (هانی+ ا (پسوند نسبت)) ۱- منسوب به هانی؛ ۲- مسرور و…
بیش تر بخوانید

هانیه

معنی اسم هانیه هانیه اسم دخترانه است، معنی هانیه: (عربی) شادمان، خوشبخت. ریشه اسم هانیه اسم عربی
بیش تر بخوانید

هانیتا

معنی اسم هانیتا هانیتا اسم دخترانه است، معنی هانیتا: (هانی+ تا = نظیر، مانند)) ۱- نظیر و مانند هانی؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

هایده

معنی اسم هایده هایده اسم دخترانه است، معنی هایده: آشکار، نمایان، هویدا. ریشه اسم هایده اسم فارسی
بیش تر بخوانید

هجرت

معنی اسم هجرت هجرت اسم دخترانه است، معنی هجرت: (عربی) ۱- از کشور یا زادگاه خود به جای دیگر رفتن…
بیش تر بخوانید

هدیه

معنی اسم هدیه هدیه اسم دخترانه است، معنی هدیه: (عربی) ۱- آنچه به مناسبتی یا به رسم یادگار به نشانهی…
بیش تر بخوانید

هدیه زهرا

معنی اسم هدیه زهرا هدیه زهرا اسم دخترانه است، معنی هدیه زهرا: از نام‌های مرکب، ا هدیه و زهرا. ریشه…
بیش تر بخوانید

هدی

معنی اسم هدی هدی اسم دخترانه است، معنی هدی: (عربی) ۱- (در قدیم) هدایت کردن، هدایت، راهنمایی؛ ۲- رسیدن به…
بیش تر بخوانید

هستی

معنی اسم هستی هستی اسم دخترانه است، معنی هستی: ۱- وجود در مقابل نیستی؛ ۲- زندگی، زندگانی؛ ۳- (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

هرانوش

معنی اسم هرانوش هرانوش اسم دخترانه است، معنی هرانوش: ۱- دختر آتش؛ ۲- (به مجاز) زیبارو. ریشه اسم هرانوش اسم…
بیش تر بخوانید

هما

معنی اسم هما هما اسم دخترانه است، معنی هما: ۱- (در پهلوی)، فرخنده؛ ۲- پرنده‌ای با جثه‌ای نسبتاً درشت از…
بیش تر بخوانید

هُمادخت

معنی اسم هُمادخت هُمادخت اسم دخترانه است، معنی هُمادخت: (هما+ دخت = دختر)، (به مجاز) دختر خوشبخت، دختر سعادتمند. ریشه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up