انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با پ

پانته آ

معنی اسم پانته آ پانته آ اسم دخترانه است، معنی پانته آ: (اَعلام) ۱- زن زیبایی از اهالی شوش که…
بیش تر بخوانید

پانیا

معنی اسم پانیا پانیا اسم دخترانه است، معنی پانیا: به معنی محافظ و نگهدارنده. ریشه اسم پانیا اسم فارسی
بیش تر بخوانید

پارلا

معنی اسم پارلا پارلا اسم دخترانه است، معنی پارلا: ( ترکی ) به معنی درخشنده و نورانی. ریشه اسم پارلا…
بیش تر بخوانید

پارمیدا

معنی اسم پارمیدا پارمیدا اسم دخترانه است، معنی پارمیدا: (اَعلام) نام دختر بردیا. ریشه اسم پارمیدا اسم فارسی
بیش تر بخوانید

پارمین

معنی اسم پارمین پارمین اسم دخترانه است، معنی پارمین: (پار + مین ) ۱- تکه یا قطعه‌ای از بلور ؛…
بیش تر بخوانید

پانیذ

معنی اسم پانیذ پانیذ اسم دخترانه است، معنی پانیذ: (= پانید)،    پانید. شکر ریشه اسم پانیذ اسم فارسی
بیش تر بخوانید

پدیده

معنی اسم پدیده پدیده اسم دخترانه است، معنی پدیده: ۱- (در فلسفه) آنچه اتفاق میافتد یا وجود دارد و میتوان…
بیش تر بخوانید

پرتو

معنی اسم پرتو پرتو اسم دخترانه است، معنی پرتو: ۱- شعاعی که از منبع نورانی یا گرما ساطع میشود، درخشش،…
بیش تر بخوانید

پردیس

معنی اسم پردیس پردیس اسم دخترانه است، معنی پردیس: ۱- (= فردوس)، بهشت؛ ۲- (در قدیم) (در ساختمان) فضای سبز…
بیش تر بخوانید

پرژین

معنی اسم پرژین پرژین اسم دخترانه است، معنی پرژین: (کردی) پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات. ریشه…
بیش تر بخوانید

پُرسا

معنی اسم پُرسا پُرسا اسم دخترانه است، معنی پُرسا: پرسنده، جستجوگر، پرسشگر. ریشه اسم پُرسا اسم فارسی
بیش تر بخوانید

پرستش

معنی اسم پرستش پرستش اسم دخترانه است، معنی پرستش: ۱- (اسم مصدر از پرستیدن)، پرستیدن؛ ۲- (در قدیم) خدمتکاری. ریشه…
بیش تر بخوانید

پرستو

معنی اسم پرستو پرستو اسم دخترانه است، معنی پرستو: (در پهلوی، parastuk) پرنده‌ای با جثه‌ای کمی بزرگتر از گنجشک و…
بیش تر بخوانید

پرنیا

معنی اسم پرنیا پرنیا اسم دخترانه است، معنی پرنیا: (= پرنیان)،  ( پرنیان. ریشه اسم پرنیا اسم فارسی
بیش تر بخوانید

پرگل

معنی اسم پرگل پرگل اسم دخترانه است، معنی پرگل: دارای گلهای بسیار. ریشه اسم پرگل اسم فارسی
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up