انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با گ

گران ناز

معنی اسم گران ناز گران ناز اسم دخترانه است، معنی گران ناز: ۱- دارای ناز، کرشمه و غمزهی فراوان؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

گراناز

معنی اسم گراناز گراناز اسم دخترانه است، معنی گراناز: (= گران  ناز)، ) گران  ناز. ریشه اسم گراناز اسم فارسی
بیش تر بخوانید

گردآفرین

معنی اسم گردآفرین گردآفرین اسم دخترانه است، معنی گردآفرین: (= گُرد آفرید)، ( گُرد آفرید. ریشه اسم گردآفرین اسم فارسی
بیش تر بخوانید

گل آرا

معنی اسم گل آرا گل آرا اسم دخترانه است، معنی گل آرا: ۱- آن که حرفه‌اش گل آرایی است، آن…
بیش تر بخوانید

گل بهار

معنی اسم گل بهار گل بهار اسم دخترانه است، معنی گل بهار: [گل + بهار = فصل اول سال، شکوفهی…
بیش تر بخوانید

گل پیکر

معنی اسم گل پیکر گل پیکر اسم دخترانه است، معنی گل پیکر: ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و…
بیش تر بخوانید

گل افروز

معنی اسم گل افروز گل افروز اسم دخترانه است، معنی گل افروز: (گل + افروز (جزء پسین) = افروزنده) (به…
بیش تر بخوانید

گل افشان

معنی اسم گل افشان گل افشان اسم دخترانه است، معنی گل افشان: (در قدیم) افشانندهی گل یا ریزندهی گل، گل…
بیش تر بخوانید

گل بخت

معنی اسم گل بخت گل بخت اسم دخترانه است، معنی گل بخت: (گل + بخت = سرنوشت، طالع)، (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

گل جهان

معنی اسم گل جهان گل جهان اسم دخترانه است، معنی گل جهان: ۱- ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه‌ای…
بیش تر بخوانید

گل چمن

معنی اسم گل چمن گل چمن اسم دخترانه است، معنی گل چمن: ۱- گلِ چمن؛ ۲- (به مجاز) زیباروی و…
بیش تر بخوانید

گل خندان

معنی اسم گل خندان گل خندان اسم دخترانه است، معنی گل خندان: (= گلخند)، ( گلخند. ریشه اسم گل خندان…
بیش تر بخوانید

گل سرخ

معنی اسم گل سرخ گل سرخ اسم دخترانه است، معنی گل سرخ: ۱- هر گلی که سرخ باشد، وَرد؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

گل سیما

معنی اسم گل سیما گل سیما اسم دخترانه است، معنی گل سیما: (= گلرخ)، ( گلرخ. ریشه اسم گل سیما…
بیش تر بخوانید

گل گیس

معنی اسم گل گیس گل گیس اسم دخترانه است، معنی گل گیس: ویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست