انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ب

بِهفر

معنی اسم بِهفر بِهفر اسم پسرانه است، معنی بِهفر: شکوهمند و با جلال و جبروت. ریشه اسم بِهفر اسم فارسی…
بیش تر بخوانید

بهامین

معنی اسم بهامین بهامین اسم پسرانه است، معنی بهامین: فصل بهار، بهار. ریشه اسم بهامین اسم فارسی
بیش تر بخوانید

بهلول

معنی اسم بهلول بهلول اسم پسرانه است، معنی بهلول: (عربی) ۱- به معنای مرد خنده رو؛ ۲- مهتر نیکو روی؛…
بیش تر بخوانید

بهنود

معنی اسم بهنود بهنود اسم پسرانه است، معنی بهنود: (دردساتیر) پسر عزیز. ریشه اسم بهنود اسم فارسی
بیش تر بخوانید

بِهیاد

معنی اسم بِهیاد بِهیاد اسم پسرانه است، معنی بِهیاد: (به + یاد) ۱- دارندهی بهترین یاد؛ ۲- (به مجاز) کسی…
بیش تر بخوانید

بهمن

معنی اسم بهمن بهمن اسم پسرانه است، معنی بهمن: ۱- (در اوستایی، vohumana)؛ ۲-(در پهلوی، vahuman) نیک اندیش، به منش،…
بیش تر بخوانید

بِهنیا

معنی اسم بِهنیا بِهنیا اسم پسرانه است، معنی بِهنیا: نیک نژاد، دارای اصل و نسب، اصیل، شریف. ریشه اسم بِهنیا…
بیش تر بخوانید

بهنام

معنی اسم بهنام بهنام اسم پسرانه است، معنی بهنام: ۱- نیک نام، خوش نام؛ ۲- (اَعلام) شهرت باستان شناس معاصر…
بیش تر بخوانید

بیژن

معنی اسم بیژن بیژن اسم پسرانه است، معنی بیژن: (پهلوی) (اَعلام) نام پهلوان ایرانی، پسر گیو و نواده ی گودرز…
بیش تر بخوانید

بینش

معنی اسم بینش بینش اسم پسرانه است، معنی بینش: (اسم مصدر از دیدن) ۱- (به مجاز) قدرت ادراک و شناخت…
بیش تر بخوانید

بیان الله

معنی اسم بیان الله بیان الله اسم پسرانه است، معنی بیان الله: (عربی) سخن و گفتار خداوند. ریشه اسم بیان…
بیش تر بخوانید

بنیامین

معنی اسم بنیامین بنیامین اسم پسرانه است، معنی بنیامین: (عبری) ۱- یعنی پسر دست راستِ من؛ ۲- (اَعلام) آخرین پسر…
بیش تر بخوانید

بنیان

معنی اسم بنیان بنیان اسم پسرانه است، معنی بنیان: بنیاد، آنچه باعث ماندن و پایداریِ چیزی است، اساس، پایه. ریشه…
بیش تر بخوانید

بهاءالدین

معنی اسم بهاءالدین بهاءالدین اسم پسرانه است، معنی بهاءالدین: (عربی) ۱- آن که به آئین و دین خود ارزش دهد؛…
بیش تر بخوانید

بها

معنی اسم بها بها اسم پسرانه است، معنی بها: ۱- قیمت، ارزش؛ ۲- (در عربی) درخشندگی و روشنی؛ ۳- (به…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست