انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با د

دَیّان

معنی اسم دَیّان دَیّان اسم پسرانه است، معنی دَیّان: (عربی) ۱- قاضی، داور، حاکم، پاداش دهنده؛ ۲- یکی از اسما…
بیش تر بخوانید

دیدار

معنی اسم دیدار دیدار اسم پسرانه است، معنی دیدار: ۱- ملاقات، دیدن یکدیگر، دیدن؛ ۲- (در تصوف) مشاهده؛ ۳- (به…
بیش تر بخوانید

دینیار

معنی اسم دینیار دینیار اسم پسرانه است، معنی دینیار: یار و یاور و مددکار دین. ریشه اسم دینیار اسم فارسی
بیش تر بخوانید

دستان

معنی اسم دستان دستان اسم پسرانه است، معنی دستان: ۱- (در قدیم) آهنگ و لحن، داستان، قصه، افسانه؛ ۲- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

دلاور

معنی اسم دلاور دلاور اسم پسرانه است، معنی دلاور: ۱- (به مجاز) شجاع و جنگجو؛ ۲- (در قدیم) گستاخ. ریشه…
بیش تر بخوانید

دلیر

معنی اسم دلیر دلیر اسم پسرانه است، معنی دلیر: ۱- (به مجاز) شجاع، دارای جرأت و جسارت؛ ۲- (در قدیم)…
بیش تر بخوانید

دهگان

معنی اسم دهگان دهگان اسم پسرانه است، معنی دهگان: (معرب از فارسی دهگان) ۱- کشاورز، مالکِ ده؛ ۲- (در قدیم)…
بیش تر بخوانید

دیار

معنی اسم دیار دیار اسم پسرانه است، معنی دیار: (عربی) (جمعِ دار)، سرزمین، کشور، موطن، زادگاه. ریشه اسم دیار اسم…
بیش تر بخوانید

دیاکو

معنی اسم دیاکو دیاکو اسم پسرانه است، معنی دیاکو: (اَعلام) (= دیا اکو)، پسر فرورتیش، نخستین شاه ایران [حدود ۷۴۰-۷۰۸…
بیش تر بخوانید

داور

معنی اسم داور داور اسم پسرانه است، معنی داور: ۱- حَکَم؛ ۲- (در حقوق) قاضی؛ ۳- (به مجاز) خداوند، پادشاه،…
بیش تر بخوانید

داوود

معنی اسم داوود داوود اسم پسرانه است، معنی داوود: (عبری) ۱- محبوب؛ ۲- (اَعلام) شاه عبرانیان [حدود ۱۰۱۲پیش از میلاد…
بیش تر بخوانید

داوودرضا

معنی اسم داوودرضا داوودرضا اسم پسرانه است، معنی داوودرضا: (عبری ـ عربی) از نام  های مرکب، ← داوود و رضا.…
بیش تر بخوانید

دانیار

معنی اسم دانیار دانیار اسم پسرانه است، معنی دانیار: [(دان (بن مضارع)= دانستن) (به مجاز) آگاهی و دانش + یار…
بیش تر بخوانید

دانیال

معنی اسم دانیال دانیال اسم پسرانه است، معنی دانیال: (عبری) ۱- قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است؛ ۲-(اَعلام) یکی…
بیش تر بخوانید

دانوش

معنی اسم دانوش دانوش اسم پسرانه است، معنی دانوش: (اَعلام) (= ودانوش) نام شخصی در داستان وامق و عذرا. ریشه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up