انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ذ

ذکرالله

معنی اسم ذکرالله ذکرالله اسم پسرانه است، معنی ذکرالله: (عربی) یاد خدا، ذکر خدا، یاد کردن از خدا. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

ذکری

معنی اسم ذکری ذکری اسم پسرانه است، معنی ذکری: (عربی) (جمع ذِکرَیات) یاد، یادگار، یادبود، خاطره. ریشه اسم ذکری اسم…
بیش تر بخوانید

ذوالفقار

معنی اسم ذوالفقار ذوالفقار اسم پسرانه است، معنی ذوالفقار: (عربی) ۱- در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر…
بیش تر بخوانید

ذاکر

معنی اسم ذاکر ذاکر اسم پسرانه است، معنی ذاکر: (عربی) آنکه خدا را ستایش میکند، آن که ذکر خدا میگوید؛…
بیش تر بخوانید

ذبیح

معنی اسم ذبیح ذبیح اسم پسرانه است، معنی ذبیح: (عربی) (در قدیم) ذبح شده، مذبوح. ریشه اسم ذبیح اسم عربی
بیش تر بخوانید

ذبیح الله

معنی اسم ذبیح الله ذبیح الله اسم پسرانه است، معنی ذبیح الله: (عربی) ۱- قربانی شده برای خدا، سر بریده…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up