انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ر

ریاض

معنی اسم ریاض ریاض اسم پسرانه است، معنی ریاض: (عربی) (جمع رَوضَه) ۱- (در قدیم) روضه  ها، باغ  ها؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

رودین

معنی اسم رودین رودین اسم پسرانه است، معنی رودین: (رود = فرزند به ویژه پسر + ین (پسوند نسبت)) (به…
بیش تر بخوانید

روزبه

معنی اسم روزبه روزبه اسم پسرانه است، معنی روزبه: (در قدیم) ( به مجاز) خوشبخت، سعادتمند، بهروز. ریشه اسم روزبه…
بیش تر بخوانید

روشن

معنی اسم روشن روشن اسم پسرانه است، معنی روشن: ۱- دارای نور، تابنده، درخشان؛ ۲- (به مجاز) آگاهِ با بصیرت،…
بیش تر بخوانید

رویین

معنی اسم رویین رویین اسم پسرانه است، معنی رویین: ۱- (به مجاز) سخت و محکم؛ ۲- (اَعلام) (در شاهنامه) پسر…
بیش تر بخوانید

رهی

معنی اسم رهی رهی اسم پسرانه است، معنی رهی: (پهلوی) غلام، بنده، چاکر. ریشه اسم رهی اسم پهلوی
بیش تر بخوانید

رعد

معنی اسم رعد رعد اسم پسرانه است، معنی رعد: (عربی) ۱- (در فیزیک) صدای حاصل از تخلیهی الکتریکی بین دو…
بیش تر بخوانید

رفیع

معنی اسم رفیع رفیع اسم پسرانه است، معنی رفیع: (عربی) ۱- افراشته، مرتفع، بلند؛ ۲- (به مجاز) با اهمیت، ارزشمند،…
بیش تر بخوانید

رکن الدین

معنی اسم رکن الدین رکن الدین اسم پسرانه است، معنی رکن الدین: (عربی) ۱- ستون دین؛ ۲- (اَعلام) ۱) یوسف…
بیش تر بخوانید

روح الامین

معنی اسم روح الامین روح الامین اسم پسرانه است، معنی روح الامین: (عربی) (= جبرائیل)، ( جبرائیل؛ [روح نام جبرئیل…
بیش تر بخوانید

روح الدین

معنی اسم روح الدین روح الدین اسم پسرانه است، معنی روح الدین: (عربی) روان دین. ریشه اسم روح الدین اسم…
بیش تر بخوانید

روح الله

معنی اسم روح الله روح الله اسم پسرانه است، معنی روح الله: (عربی) ۱- روح خدا؛ ۲- (اَعلام) ۱) لقب…
بیش تر بخوانید

رهام

معنی اسم رهام رهام اسم پسرانه است، معنی رهام: ۱- (اَعلام) ۱) (در شاهنامه) پهلوان ایرانی، نام پسر گودرز که…
بیش تر بخوانید

رشاد

معنی اسم رشاد رشاد اسم پسرانه است، معنی رشاد: (عربی) به راه راست بودن، هدایت یافتن، رستگاری. ریشه اسم رشاد…
بیش تر بخوانید

رشید

معنی اسم رشید رشید اسم پسرانه است، معنی رشید: (عربی) ۱- دارای قامت بلند و متناسب، بلند و متناسب؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست