انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ز

زید

معنی اسم زید زید اسم پسرانه است، معنی زید: ۱- رشد، فزونی؛ ۲- (اَعلام) زید ابن علی: [قرن ۲ هجری]…
بیش تر بخوانید

زیرک

معنی اسم زیرک زیرک اسم پسرانه است، معنی زیرک: باهوش، هوشیار. ریشه اسم زیرک اسم فارسی
بیش تر بخوانید

زین الدین

معنی اسم زین الدین زین الدین اسم پسرانه است، معنی زین الدین: (عربی) موجب آرایش دین؛ زینت دین. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

زین العابدین

معنی اسم زین العابدین زین العابدین اسم پسرانه است، معنی زین العابدین: زین العابدین: لقب علی ابن الحسین (ع) چهارمین…
بیش تر بخوانید

زردشت

معنی اسم زردشت زردشت اسم پسرانه است، معنی زردشت: ۱- (= زرتشت)،   زرتشت؛ ۲- (اَعلام) ۱) زردشت نام بخشی از…
بیش تر بخوانید

زریر

معنی اسم زریر زریر اسم پسرانه است، معنی زریر: ۱- تیز خاطر؛ ۲- سبک روح؛ ۳- نام گیاهی (اسپرک)؛ ۴-…
بیش تر بخوانید

زعیم

معنی اسم زعیم زعیم اسم پسرانه است، معنی زعیم: (عربی) رئیس، پیشوا، رهبر. ریشه اسم زعیم اسم عربی
بیش تر بخوانید

زکریا

معنی اسم زکریا زکریا اسم پسرانه است، معنی زکریا: (اَعلام) ۱) زکریای نبی: [قرن ۶ هجری] از پیامبران بنی اسرائیل…
بیش تر بخوانید

زمان

معنی اسم زمان زمان اسم پسرانه است، معنی زمان: ۱- جریانی پیوسته، غیر قابل انقطاع، رونده ، و بی آغاز…
بیش تر بخوانید

زهیر

معنی اسم زهیر زهیر اسم پسرانه است، معنی زهیر: (عربی) ۱- شکوفه دار و درخت پر شکوفه؛ ۲- (اَعلام) ۱)…
بیش تر بخوانید

زاهد

معنی اسم زاهد زاهد اسم پسرانه است، معنی زاهد: (عربی) ۱- پارسا، پرهیزکار؛ ۲- (در تصوف) آن که از دنیا…
بیش تر بخوانید

زایر

معنی اسم زایر زایر اسم پسرانه است، معنی زایر: (عربی) ۱- آن که به زیارت اماکن مقدسه میرود، زیارت کننده؛…
بیش تر بخوانید

زُبید

معنی اسم زُبید زُبید اسم پسرانه است، معنی زُبید: (عربی) (تصغیر زَبد)، عطیه و بخشش. ریشه اسم زُبید اسم عربی…
بیش تر بخوانید

زُبیر

معنی اسم زُبیر زُبیر اسم پسرانه است، معنی زُبیر: (اَعلام) ابن‌عوام قریشی [قرن‌اول هجری] از خویشاوندان و از صحابهی پیامبر…
بیش تر بخوانید

زرار

معنی اسم زرار زرار اسم پسرانه است، معنی زرار: ۱- تیزفهم، سبک روح؛ ۲- (اَعلام) (زَرار) پدر بابک و نیای…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up