انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با س

سیروس

معنی اسم سیروس سیروس اسم پسرانه است، معنی سیروس: ۱- (تلفظ فرانسوی کوروش)، ( کوروش؛ ۲- (اَعلام) از زمرهی نام‌های…
بیش تر بخوانید

سِیف

معنی اسم سِیف سِیف اسم پسرانه است، معنی سِیف: (عربی) ۱- (در قدیم) شمشیر؛ ۲- ساحل دریا، کنارهی دریا. ریشه…
بیش تر بخوانید

سِیف الدین

معنی اسم سِیف الدین سِیف الدین اسم پسرانه است، معنی سِیف الدین: (عربی) ۱- شمشیر دین؛ ۲- (اَعلام)۱) سیف‌الدین ابوبکر…
بیش تر بخوانید

سینا

معنی اسم سینا سینا اسم پسرانه است، معنی سینا: ابوعلی سینا دانشمند معروف ایرانی؛ ۲) سینا (= صحرای سینا) شبه…
بیش تر بخوانید

سیوان

معنی اسم سیوان سیوان اسم پسرانه است، معنی سیوان: (کردی، sēwān) 1- چتر، سایبان، چادر؛ ۲- جمع سیو به معنی…
بیش تر بخوانید

سیامک

معنی اسم سیامک سیامک اسم پسرانه است، معنی سیامک: ۱- دارای موی سیاه؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در شاهنامه) پسر کیومرث…
بیش تر بخوانید

سیاوش

معنی اسم سیاوش سیاوش اسم پسرانه است، معنی سیاوش: ۱- دارندهی اسب نر سیاه؛ ۲- (اَعلام) (در شاهنامه) شاهزاده ایرانی،…
بیش تر بخوانید

سیاووش

معنی اسم سیاووش سیاووش اسم پسرانه است، معنی سیاووش: (= سیاوش)، ( سیاوش. ریشه اسم سیاووش اسم فارسی
بیش تر بخوانید

سیپان

معنی اسم سیپان سیپان اسم پسرانه است، معنی سیپان: (کردی) ۱- بلندی مانع باد؛ ۲- کوهی که در همه‌ی ایام…
بیش تر بخوانید

سیروان

معنی اسم سیروان سیروان اسم پسرانه است، معنی سیروان: ۱- عربی شده ساربان؛ ۲- (اَعلام) (= آب سیروان) نام رودی…
بیش تر بخوانید

سورین

معنی اسم سورین سورین اسم پسرانه است، معنی سورین:   ۱- (در ایران باستان) نیرومند، قدرتمند؛ ۲- (اَعلام) ۱) یکی از…
بیش تر بخوانید

سوشیانت

معنی اسم سوشیانت سوشیانت اسم پسرانه است، معنی سوشیانت: (اوستایی) ۱- به معنی نجات دهنده؛ ۲- (اَعلام) منجی موعود در…
بیش تر بخوانید

سهام الدین

معنی اسم سهام الدین سهام الدین اسم پسرانه است، معنی سهام الدین: (عربی) نصیب‌های دین، بهره‌های دین. ریشه اسم سهام…
بیش تر بخوانید

سهراب

معنی اسم سهراب سهراب اسم پسرانه است، معنی سهراب: ۱- دارندهی آب و رنگ سرخ، سرخاب؛ ۲- (اَعلام) (در شاهنامه)…
بیش تر بخوانید

سهند

معنی اسم سهند سهند اسم پسرانه است، معنی سهند: (اَعلام) کوه آتش‌فشانی قدیمی و خاموش در جنوب آذربایجان شرقی میان…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up