انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ط

طارق

معنی اسم طارق طارق اسم پسرانه است، معنی طارق: (عربی) ۱- سورهی هشتاد و ششم از قرآن کریم دارای هفده…
بیش تر بخوانید

طالب

معنی اسم طالب طالب اسم پسرانه است، معنی طالب: (عربی) ۱- خواستار، خواهان؛ ۲- (در تصوف) سالک؛ ۳- (اَعلام) سید…
بیش تر بخوانید

طاها

معنی اسم طاها طاها اسم پسرانه است، معنی طاها: (عربی) (= طه)، ( طه. [طاها نگارش فارسیانه طه میباشد. ریشه…
بیش تر بخوانید

طلحه

معنی اسم طلحه طلحه اسم پسرانه است، معنی طلحه: (عربی) ۱- (در گیاهی) درختی خاردار که شترها از آن میچرند؛…
بیش تر بخوانید

طوفان

معنی اسم طوفان طوفان اسم پسرانه است، معنی طوفان: (معرب از یونانی) (= توفان) ۱- جریان هوای بسیار شدید و…
بیش تر بخوانید

طه

معنی اسم طه طه اسم پسرانه است، معنی طه: (عربی) (= طاها) (اَعلام) ۱) بیستمین سوره از قرآن کریم دارای…
بیش تر بخوانید

طه حسین

معنی اسم طه حسین (طاها  حسین) طه حسین (طاها  حسین) اسم پسرانه است، معنی طه حسین (طاها  حسین): (عربی) ۱-…
بیش تر بخوانید

طهماسب

معنی اسم طهماسب طهماسب اسم پسرانه است، معنی طهماسب: (= تهماسب)، ۱- دارندهی اسب قوی؛ ۲- (اَعلام) ۱) (طهماسب) نام…
بیش تر بخوانید

طهمورث

معنی اسم طهمورث طهمورث اسم پسرانه است، معنی طهمورث: (= تهمورث)، ( تهمورث. ریشه اسم طهمورث اسم فارسی
بیش تر بخوانید

طیب

معنی اسم طیب طیب اسم پسرانه است، معنی طیب: (عربی) ۱- پاک، پاکیزه، مطهر؛ ۲- (در قد یم) آنچه پاک…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up