انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ع

عابد

معنی اسم عابد عابد اسم پسرانه است، معنی عابد: (عربی) آن که بیشترین اوقات زندگیاش را به عبادت خدا و…
بیش تر بخوانید

عابس

معنی اسم عابس عابس اسم پسرانه است، معنی عابس: (عربی) ۱- عبوس، اخمو، ترشروی؛ ۲- (به مجاز) شجاع و بی…
بیش تر بخوانید

عاشور

معنی اسم عاشور عاشور اسم پسرانه است، معنی عاشور: (عربی) ۱- عاشورا؛ ۲- روز دهم ماه محرم که روز شهادت…
بیش تر بخوانید

عاصف

معنی اسم عاصف عاصف اسم پسرانه است، معنی عاصف: (عربی) ۱- (در قدیم) تند، سخت، شدید؛ ۲- باد تند و…
بیش تر بخوانید

عاصم

معنی اسم عاصم عاصم اسم پسرانه است، معنی عاصم: (عربی) ۱- (در قدیم) نگه‌دارنده، محافظ؛ بازدارنده (از خطا)، منع کننده؛…
بیش تر بخوانید

عاطف

معنی اسم عاطف عاطف اسم پسرانه است، معنی عاطف: (عربی) ۱- مهربان؛ ۲- برگرداننده. ریشه اسم عاطف اسم عربی
بیش تر بخوانید

عابدین

معنی اسم عابدین عابدین اسم پسرانه است، معنی عابدین: (عربی) (جمع عابد)، عابد. ریشه اسم عابدین اسم عربی
بیش تر بخوانید

عادل

معنی اسم عادل عادل اسم پسرانه است، معنی عادل: (عربی) آن که اعمال و رفتارش مطابق با عدالت، انصاف و…
بیش تر بخوانید

عارف

معنی اسم عارف عارف اسم پسرانه است، معنی عارف: (عربی) ۱- (در تصوف) آن که از راه ریاضت و تهذیب…
بیش تر بخوانید

عاقل

معنی اسم عاقل عاقل اسم پسرانه است، معنی عاقل: (عربی) ۱- آن که از سلامت عقل برخوردار است؛ ۲- آن…
بیش تر بخوانید

عاکِف

معنی اسم عاکِف عاکِف اسم پسرانه است، معنی عاکِف: (عربی) ۱- (در قدیم) آن که در جایی مقدس برای عبادت…
بیش تر بخوانید

عالی

معنی اسم عالی عالی اسم پسرانه است، معنی عالی: (عربی) ۱- بسیار خوب، دارای ارزش و اهمیت بسیار، مهم، والا،…
بیش تر بخوانید

عامر

معنی اسم عامر عامر اسم پسرانه است، معنی عامر: (عربی)۱- (در قدیم) آباد کننده، معمور، آبادان؛ ۲- بسیار عمر کننده…
بیش تر بخوانید

عباد

معنی اسم عباد عباد اسم پسرانه است، معنی عباد: (عربی) (جمع عَبد)، بندگان. [اگر عَباد / abbad/ تلفظ شود به…
بیش تر بخوانید

عبادالله

معنی اسم عبادالله عبادالله اسم پسرانه است، معنی عبادالله: (عربی) بندگان خداوند. ریشه اسم عبادالله اسم عربی
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست