انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با غ

غالب

معنی اسم غالب غالب اسم پسرانه است، معنی غالب: (عربی) ۱- غلبه کننده بر دیگری در جنگ، فاتح، پیروز؛ مسلط،…
بیش تر بخوانید

غانم

معنی اسم غانم غانم اسم پسرانه است، معنی غانم: (عربی) (در قدیم) غنیمت گرفته و بهره‌مند. ریشه اسم غانم اسم…
بیش تر بخوانید

غدیر

معنی اسم غدیر غدیر اسم پسرانه است، معنی غدیر: (عربی) ۱- آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیهی جحفه؛…
بیش تر بخوانید

غفّار

معنی اسم غفّار غفّار اسم پسرانه است، معنی غفّار: (عربی) ۱- آمرزنده و بخشایندهی گناهان(خداوند)؛ ۲- از صفات و نام‌های…
بیش تر بخوانید

غفور

معنی اسم غفور غفور اسم پسرانه است، معنی غفور: (عربی) ۱- بخشاینده و آمرزندهی گناهان(خداوند)؛ ۲- از صفات و نام‌های…
بیش تر بخوانید

غلام حسن

معنی اسم غلام حسن (غلامحسن) غلام حسن (غلامحسن) اسم پسرانه است، معنی غلام حسن (غلامحسن): (عربی) [غلام = (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

غلام حسین

معنی اسم غلام حسین (غلامحسین) غلام حسین (غلامحسین) اسم پسرانه است، معنی غلام حسین (غلامحسین): (عربی) [غلام = (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

غلام رضا

معنی اسم غلام رضا (غلامرضا) غلام رضا (غلامرضا) اسم پسرانه است، معنی غلام رضا (غلامرضا): (عربی) [غلام = (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

غلام عباس

معنی اسم غلام عباس (غلامعباس) غلام عباس (غلامعباس) اسم پسرانه است، معنی غلام عباس (غلامعباس): (عربی) [غلام = (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

غلام علی

معنی اسم غلام علی (غلامعلی) غلام علی (غلامعلی) اسم پسرانه است، معنی غلام علی (غلامعلی): (عربی) [غلام = (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

غلام محمد

معنی اسم غلام محمد غلام محمد اسم پسرانه است، معنی غلام محمد: (عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان…
بیش تر بخوانید

غنی

معنی اسم غنی غنی اسم پسرانه است، معنی غنی: (عربی) ۱- ثروتمند؛ ۲- آن که از کمک و هم کاری…
بیش تر بخوانید

غیاث

معنی اسم غیاث غیاث اسم پسرانه است، معنی غیاث: (عربی) ۱- (در قدیم) فریادرس؛ ۲- فریادخواهی؛ ۳- از صفات و…
بیش تر بخوانید

غیاث الدین

معنی اسم غیاث الدی غیاث الدین اسم پسرانه است، معنی غیاث الدین: (عربی) ۱- پناه دین و آیین؛ ۲- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست