انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ف

فاتح

معنی اسم فاتح فاتح اسم پسرانه است، معنی فاتح: (عربی) ۱- گشاینده و فتح کنندهی سرزمین‌ها در جنگ، پیروز؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

ژاسمن

معنی اسم ژاسمن ژاسمن اسم دخترانه است، معنی ژاسمن: ژاسمین، گل یاسمن یا یاسمین. ریشه اسم ژاسمن اسم فارسی
بیش تر بخوانید

دیاکو

معنی اسم دیاکو دیاکو اسم پسرانه است، معنی دیاکو: (اَعلام) (= دیا اکو)، پسر فرورتیش، نخستین شاه ایران [حدود ۷۴۰-۷۰۸…
بیش تر بخوانید

فارس

معنی اسم فارس فارس اسم پسرانه است، معنی فارس: (عربی) ۱- (در قدیم) سوار بر اسب؛ ۲- (به مجاز) دلاور،…
بیش تر بخوانید

فاروق

معنی اسم فاروق فاروق اسم پسرانه است، معنی فاروق: (عربی) ۱- (در قدیم) تمیز دهنده و فرق گذارنده؛ ۲- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

فاران

معنی اسم فاران فاران اسم پسرانه است، معنی فاران: (عبری) (اَعلام) ۱) موضع مغاره‌ها [جای غارها]؛ ۲) بیابانی که بنیاسرائیل…
بیش تر بخوانید

فاخر

معنی اسم فاخر فاخر اسم پسرانه است، معنی فاخر: (عربی) ۱- گران‌بها، با ارزش؛ ۲- عالی؛ ۳- نیکو. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

فاضل

معنی اسم فاضل فاضل اسم پسرانه است، معنی فاضل: (عربی) ۱- دارای فضیلت و برتری در علم به ویژه علوم…
بیش تر بخوانید

فالح

معنی اسم فالح فالح اسم پسرانه است، معنی فالح: (عربی) ۱- نیکوکار؛ ۲- (اَعلام) نام فقیه حَنبلی مذهب از دواسِر…
بیش تر بخوانید

فائز

معنی اسم فائز فائز اسم پسرانه است، معنی فائز: (عربی) ۱- (در قدیم) نایل؛ ۲- رستگار، رستگار شونده؛ ۳- پیروز،…
بیش تر بخوانید

فربد

معنی اسم فربد فربد اسم پسرانه است، معنی فربد: (فر = شکوه و جلال + بد/-bad/،/-bod/ (پسوند محافظ یا مسئول))،…
بیش تر بخوانید

فَربود

معنی اسم فَربود فَربود اسم پسرانه است، معنی فَربود: راست، درست. ریشه اسم فَربود اسم فارسی
بیش تر بخوانید

فرج

معنی اسم فرج فرج اسم پسرانه است، معنی فرج: (عربی) ۱- به دست آمدن وضعیت مناسب یا مورد علاقه در…
بیش تر بخوانید

فائق

معنی اسم فائق فائق اسم پسرانه است، معنی فائق: (عربی) ۱- دارای برتری، مسلط، چیره، عالی، برگزیده؛ ۲- (اَعلام) فائق،…
بیش تر بخوانید

فتاح

معنی اسم فتاح فتاح اسم پسرانه است، معنی فتاح: (عربی) ۱- (در قدیم) گشاینده؛ ۲- از صفات و نام‌های خداوند.…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست