انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ن

نافع

معنی اسم نافع نافع اسم پسرانه است، معنی نافع: (عربی) ۱- سود رساننده، سودمند، مفید؛ ۲- از صفات و نام‌های…
بیش تر بخوانید

نامجو

معنی اسم نامجو نامجو اسم پسرانه است، معنی نامجو: ۱- (به مجاز) نامدار، مشهور؛ ۲- (در قدیم) جویای آوازه و…
بیش تر بخوانید

نادر

معنی اسم نادر نادر اسم پسرانه است، معنی نادر: (عربی) ۱- آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب؛ آن که در…
بیش تر بخوانید

ناصح

معنی اسم ناصح ناصح اسم پسرانه است، معنی ناصح: (عربی) ۱- نصیحت کننده، پند دهنده؛ ۲- (در قدیم) دلسوز، خیرخواه.…
بیش تر بخوانید

ناصر

معنی اسم ناصر ناصر اسم پسرانه است، معنی ناصر: (عربی) ۱- (در قدیم) نصرت دهنده، یاری کننده؛ ۲- (اَعلام) ۱)…
بیش تر بخوانید

ناصرالدین

معنی اسم ناصرالدین ناصرالدین اسم پسرانه است، معنی ناصرالدین: (عربی) ۱- یاری کننده‌ دین؛ ۲- (اَعلام) ۱) ناصرالدین شاه: شاه…
بیش تر بخوانید

ناطق

معنی اسم ناطق ناطق اسم پسرانه است، معنی ناطق: (عربی) ۱- سخنران؛ گوینده، سخن‌گو؛ دارای توانایی سخن گفتن، گویا؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

نامدار

معنی اسم نامدار نامدار اسم پسرانه است، معنی نامدار: ۱- (به مجاز) دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور، معروف؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

نامی

معنی اسم نامی نامی اسم پسرانه است، معنی نامی: (منسوب به نام)، ۱- (به مجاز) مشهور، معروف؛ ۲- (در قدیم)…
بیش تر بخوانید

نایب

معنی اسم نایب نایب اسم پسرانه است، معنی نایب: (عربی) ۱- آن که در غیاب کسی عهده‌دار مقام و مسئولیت…
بیش تر بخوانید

نایف

معنی اسم نایف نایف اسم پسرانه است، معنی نایف: (عربی) ۱- مرتفع؛ ۲- (اَعلام) نام یکی از دلیران مردم نجد…
بیش تر بخوانید

نَبهان

معنی اسم نَبهان نَبهان اسم پسرانه است، معنی نَبهان: (عربی) ۱- آگاه، هوشیار؛ ۲- (اعلام) ۱) ابن عمرو، پدر قبیله …
بیش تر بخوانید

نبی

معنی اسم نبی نبی اسم پسرانه است، معنی نبی: (عربی) ۱- پیغمبر، رسول؛ ۲- (به مجاز) حضرت محمّد(ص)؛ ۳- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

نبی الله

معنی اسم نبی الله نبی الله اسم پسرانه است، معنی نبی الله: (عربی) ۱- رسول خدا؛ ۲- (در ادیان) عنوانی…
بیش تر بخوانید

نبیل

معنی اسم نبیل نبیل اسم پسرانه است، معنی نبیل: (عربی) ۱- هوشیار، زیرک؛ ۲- نجیب، بزرگ؛ ۳- (در قدیم) (به…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up