انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با گ

گرشاسب

معنی اسم گرشاسب گرشاسب اسم پسرانه است، معنی گرشاسب: (= کرشاسپ و گرشاشپ) ۱- به معنی دارندهی اسب لاغر؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

گشتاسب

معنی اسم گشتاسب گشتاسب اسم پسرانه است، معنی گشتاسب: ۱- دارندهی اسب آماده؛ ۲- (اَعلام) نام پسر لهراسب پادشاه کیان…
بیش تر بخوانید

گشواد

معنی اسم گشواد گشواد اسم پسرانه است، معنی گشواد: (= کشواد)، ۱- دارای بیان شیوا و فصیح است؛ ۲-(اَعلام) پهلوان…
بیش تر بخوانید

گودرز

معنی اسم گودرز گودرز اسم پسرانه است، معنی گودرز: (اَعلام) ۱) (در شاهنامه) سردار ایرانی عصر کیکاووس و کیخسرو، پسر…
بیش تر بخوانید

گشواد

معنی اسم گشواد گشواد اسم پسرانه است، معنی گشواد: (= کشواد)، ۱- دارای بیان شیوا و فصیح است؛ ۲-(اَعلام) پهلوان…
بیش تر بخوانید

گرشاسب

معنی اسم گرشاسب گرشاسب اسم پسرانه است، معنی گرشاسب: (= کرشاسپ و گرشاشپ) ۱- به معنی دارندهی اسب لاغر؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

گیو

معنی اسم گیو گیو اسم پسرانه است، معنی گیو: (اَعلام) (در شاهنامه) یکی از پهلوانان داستانی ایرانی پسر گودرز، داماد…
بیش تر بخوانید

گشتاسب

معنی اسم گشتاسب گشتاسب اسم پسرانه است، معنی گشتاسب: ۱- دارندهی اسب آماده؛ ۲- (اَعلام) نام پسر لهراسب پادشاه کیان…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up