1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آتاناز
معنی اسم آتاناز

آتاناز اسم دخترانه است، معنی آتاناز: (ترکی ـ فارسی) افتخار پدر، موجب آسایش و شادکامی پدر، عزیزِ پدر.

ریشه اسم آتاناز

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست