1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آتَرین

انتخاب نام دختر و پسر

آتَرین

معنی اسم آتَرین

آتَرین اسم دخترانه است، معنی آتَرین: ۱- (آتر = آتش + ین (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشین؛ ۲- (به مجاز) زیبارو؛ ۳- (اَعلام) (در دورهی هخامنشی) آترین بانویی نامدار از بازماندگان کمبوجیه پسر کوروش شاه بود که بر داریوش بزرگ شورش کرد.

ریشه اسم آتَرین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست