1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آتیه

انتخاب نام دختر و پسر

آتیه

معنی اسم آتیه

آتیه اسم دخترانه است، معنی آتیه: (عربی) (مؤنث آتی) ۱- آینده، زمان آینده؛ ۲- (به مجاز) وضع و حالت چیزی در زمان آینده به ویژه وضع و حالت خوب یا مناسب.

ریشه اسم آتیه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست