1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آذرنوش

انتخاب نام دختر و پسر

آذرنوش

معنی اسم آذرنوش

آذرنوش اسم دخترانه است، معنی آذرنوش: (اَعلام) ۱) (در شاهنـامه) «نوش‌آذر» آمده و آن نام آتشکده‌ای است در بلخ که زرتشت در آنجا به دست یک تورانی کشته شد؛ ۲) نام آتشکدهی دوم از جملهی هفت آتشکدهی فارسیان.

ریشه اسم آذرنوش

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست