1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آرامینتا

انتخاب نام دختر و پسر

آرامینتا

معنی اسم آرامینتا

آرامینتا اسم دخترانه است، معنی آرامینتا: اسم فارسی، نام دخترانه به معنای همنشین و همتای آرامش بخش. ترکیب دو کلمه ی آرام و آمین به معنای دعا برای محافظت و آرامش. در زبان لاتین نیز ترکیب دو اسم مختلف دخترانه است که معنای دعا و حفاظت می‌دهد. ریشه کلمه: «آرام»+ «ی» و «نون» نسبت+ «تا» به معنای همتا

ریشه اسم آرامینتا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست