1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آرینا

انتخاب نام دختر و پسر

آرینا

معنی اسم آرینا

آرینا اسم دخترانه است، معنی آرینا: (آرین+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به آرین، ( آرین (؟)؛ [این واژه با آرینا/arina/ هم نویسه است، که در اساطیر آرینا نام ایزد بانوی خورشید در میان قوم قدیمی هیتی است که دیر زمانی آسیای کوچک در سطهی ی آنان بود و از خود فرهنگ و شهر آبادی شایان توجهی را به یادگار گذاشتند.

ریشه اسم آرینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست