1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آزاده

انتخاب نام دختر و پسر

آزاده

معنی اسم آزاده

آزاده اسم دخترانه است، معنی آزاده: ۱- آزاد، اصیل؛ ۲- (در قدیم) نجیب، شریف، صالح؛ ۳- (در قدیم) ایرانی؛ ۴- (اَعلام) نام زنِ چنگ نوازی در زمان بهرام گور.

ریشه اسم آزاده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست