1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آزرم

انتخاب نام دختر و پسر

آزرم

معنی اسم آزرم

آزرم اسم دخترانه است، معنی آزرم:   ۱- داد، انصاف، شرم، حیا، لطف؛ ۲-(در قدیم)  ملایمت، مهربانی، ارج و قرب، ارزش و احترام، آسودگی، آسایش.

ریشه اسم آزرم

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست