1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آنالی

انتخاب نام دختر و پسر

آنالی

معنی اسم آنالی

آنالی اسم دخترانه است، معنی آنالی: (ترکی) [از دو جزء آنا (مادر) + پسوند نسبت ساز (لی)] ۱- دارندهی محبت؛ ۲- برخوردار از محبت مادر؛ ۳- مادر دار، دارای مادر.

ریشه اسم آنالی

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست