1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آوا

انتخاب نام دختر و پسر

آوا

معنی اسم آوا

آوا اسم دخترانه است، معنی آوا: ۱- آواز، بانگ، صوت؛ ۲- عقیده، رأی؛ ۳- صدایی که به آواز خوانده میشود یا از آلات موسیقی به گوش میرسد؛ ۴- (در قدیم) شهرت، آوازه.

ریشه اسم آوا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست