1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آیسا
معنی اسم آیسا

آیسا اسم دخترانه است، معنی آیسا: (ترکی ـ فارسی) (آی= ماه + سا (پسوند شباهت))، ۱- مثل ماه، شبیه به ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبا رو.

ریشه اسم آیس

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست