1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ابتهاج

انتخاب نام دختر و پسر

ابتهاج

معنی اسم ابتهاج

ابتهاج اسم دخترانه است، معنی ابتهاج: (عربی) ۱- شادن شدن، خوش و خرم؛ ۲- (در قدیم) شادمانی، خوشی.

ریشه اسم ابتهاج

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست