1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اخلاص

انتخاب نام دختر و پسر

اخلاص

معنی اسم اخلاص

اخلاص اسم دخترانه است، معنی اخلاص: (عربی) ۱- دوستی خالص داشتن، خلوص نیت داشتن، عقیده داشتن، عقیده پاک داشتن، ارادت صادق داشتن؛ ۲- (در تصوف) یک سره روی کردن و پرداختن به خداوند؛ ۳- (اَعلام) سورهی صد و دوازدهم از قرآن کریم دارای چهار آیه؛ ۴- (در قدیم) رها کردن، نجات دادن.

ریشه اسم اخلاص

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست