1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ارکیده
معنی اسم ارکیده

ارکیده اسم دخترانه است، معنی ارکیده: (فرانسوی) (در گیاهی) ۱- گلی به شکل  های غیرعادی و رنگ  های درخشان، که یک گل  برگِ آن از دو گل  برگِ دیگرش بزرگتر است؛ ۲- گیاه این گل که علفی است و انواع متعددی دارد که ممکن است پیچنده، بالارونده یا زمینی باشد.

ریشه اسم ارکیده

اسم فارسی – اسم لاتین

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست