1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اریسا
معنی اسم اریسا

اریسا اسم دخترانه است، معنی اریسا: (معرب یونانی) (= ایرسا)، ( ایرسا.

ریشه اسم اریسا

اسم عربی – اسم یونانی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست