انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر یونانی

زمرد

معنی اسم زمرد زمرد اسم دخترانه است، معنی زمرد: (معرب از یونانی) (در علوم زمین) از سنگ‌های قیمتی و عموماً…
بیش تر بخوانید

سقراط

معنی اسم سقراط سقراط اسم پسرانه است، معنی سقراط: (معرب یونانی، sokrates) (اَعلام) [۴۶۹-۳۹۹ پیش از میلاد] فیلسوف یونانی که…
بیش تر بخوانید

زاوش

معنی اسم زاوش زاوش اسم پسرانه است، معنی زاوش: (یونانی) نام ستاره ی مشتری، زاوش که درکتب شعر فارسی مورد…
بیش تر بخوانید

بردیا

معنی اسم بردیا بردیا اسم پسرانه است، معنی بردیا: ۱- (در یونانی، smeydis)؛ ۲- (در اوستایی) به معنای «بلند پایه»؛…
بیش تر بخوانید

ایلیاد

معنی اسم ایلیاد ایلیاد اسم پسرانه است، معنی ایلیاد: (ترکی) ۱- یاد ایل، به یاد ایل؛ ۲- (در یونانی) منظومه…
بیش تر بخوانید

افلاطون

معنی اسم افلاطون افلاطون اسم پسرانه است، معنی افلاطون: (یونانی، plato) (اَعلام) فیلسوف یونانی [حدود ۴۲۸-۳۴۸ پیش از میلاد] شاگرد…
بیش تر بخوانید

اسکندر

معنی اسم اسکندر اسکندر اسم پسرانه است، معنی اسکندر: (معرب از یونانی) ۱- به معنی یاوری کننده مرد؛ ۲- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

ارسطو

معنی اسم ارسطو ارسطو اسم پسرانه است، معنی ارسطو: (معرب یونانی، Aristotle) (= ارسطاطالیس) [۳۸۴-۳۲۲ پیش از میلاد]، حکیم و…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up