معنی اسم اطلس

اطلس اسم دخترانه است، معنی اطلس: (معرب از یونانی) ۱- پارچهی ابریشمی، پرنیان، دیبا، ابریشم گران‌بها؛ ۲- (در نجوم) فلک نهم، فلک اطلس.

ریشه اسم اطلس

اسم عربی – اسم یونانی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up