1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. افتخار

انتخاب نام دختر و پسر

افتخار

معنی اسم افتخار

افتخار اسم دخترانه است، معنی افتخار: (عربی) فخر، فخر کردن، نازش، نازیدن، سرافرازی.

ریشه اسم افتخار

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست