1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. افسانه

انتخاب نام دختر و پسر

افسانه

معنی اسم افسانه

افسانه اسم دخترانه است، معنی افسانه: ۱- سرگذشت، قصه، داستان، سرگذشت و حکایت گذشتگان؛ ۲- افسون، سحر؛ ۳- ترانه.

ریشه اسم افسانه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست