1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. افسون

انتخاب نام دختر و پسر

افسون

معنی اسم افسون

افسون اسم دخترانه است، معنی افسون: ۱- نیرنگ، حیله، مکر؛ ۲- سحرانگیزی، جاذبه؛ ۳- آنچه جادوگران برزبان می  رانند، سخنی که برای فریب دادن و تحت تأثیر قرار دادنِ دیگران گفته می  شود؛ ۴- (به مجاز) ویژگی دختری که به لحاظ زیبایی جاذبه دارد و دیگران را افسون می  کند.

ریشه اسم افسون

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست