1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. الماس
معنی اسم الماس

الماس اسم دخترانه است، معنی الماس: (از یونانی) ۱- (در مواد) کربن خالصی که در دما و فشار زیاد متبلور شده باشد. سخت‌ترین مادهی طبیعی است و کاربردهای تزیینی و صنعتی دارد؛ ۲- (در قدیم) ( به مجاز) شمشیر.

ریشه اسم الماس

اسم فارسی – اسم یونانی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست